ставка в PONS речника

Преводи за ставка в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

ста̀вк|а <-ата, -и> СЪЩ ж и ИКОН, ФИН

2. ставка (размер на заплащане):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за ставка в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

ставка Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文