тежест в PONS речника

Преводи за тежест в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

тѐжест <-та̀, -и> СЪЩ ж

1. тежест и прен:

2. тежест ЮР (бреме, отговорност):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за тежест в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

тежест Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文