разпределение в PONS речника

Преводи за разпределение в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

разпределѐни|е <-я> СЪЩ ср

Индивидуални преводни двойки

Преводи за разпределение в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

разпределение Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文