определяне в PONS речника

Преводи за определяне в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

опредѐлян|е <-ия> СЪЩ ср ИКОН

Преводи за определяне в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

определяне Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文