тегло в PONS речника

Преводи за тегло в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

1. тегло и ТЪРГ (тежест):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за тегло в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

тегло Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文