недвижим в PONS речника

Преводи за недвижим в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

недвижим <-и> ПРИЛ ЮР:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за недвижим в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

недвижим Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文