измамвам в PONS речника

Преводи за измамвам в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

I.изма̀мвам нсв, изма̀мя св VERB прх

II.изма̀мвам нсв, изма̀мя св VERB рефл

Преводи за измамвам в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

измамвам Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文