посещавам в PONS речника

Преводи за посещавам в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

посеща̀вам нсв, посетя̀ св VERB прх

Индивидуални преводни двойки

Преводи за посещавам в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

посещавам Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文