командвам в PONS речника

Преводи за командвам в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

кома̀ндвам нсв VERB прх

Преводи за командвам в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

командвам Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文