флота в PONS речника

Преводи за флота в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

флот <фло̀тът> СЪЩ м без мн

Индивидуални преводни двойки

Преводи за флота в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

флота Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文