управлявам в PONS речника

Преводи за управлявам в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

управля̀вам нсв VERB прх

Индивидуални преводни двойки

Преводи за управлявам в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

управлявам Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文