точно в PONS речника

Преводи за точно в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за точно в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки
to be a dead ringer (for sb) inf

точно Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文