дялово в PONS речника

Преводи за дялово в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за дялово в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки
participation LAW, FIN

дялово Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文