interest в PONS речника

Преводи за interest в Английски»bg речника

3. interest pl a. LAW, FIN (profit, advantage):

5. interest no pl FIN:

6. interest a. LAW, FIN (concrete legal/economic right):

interest Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文