специален в PONS речника

Преводи за специален в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за специален в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

специален Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文