конфликт в PONS речника

Преводи за конфликт в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

конфлѝкт <-ът, -и, бр: -а> СЪЩ м

Индивидуални преводни двойки

Преводи за конфликт в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

конфликт Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文