спор в PONS речника

Преводи за спор в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

спор <спо̀рът, спо̀рове, бр: спо̀ра> СЪЩ м и ЮР, ПОЛИТ

Индивидуални преводни двойки

Преводи за спор в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

спор Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文