хонорар в PONS речника

Преводи за хонорар в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

хонора̀р <-ът, -и, бр: -а> СЪЩ м

Индивидуални преводни двойки

Преводи за хонорар в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

хонорар Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文