адвокат в PONS речника

Преводи за адвокат в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

адвока̀т <-ът, -и> СЪЩ м, адвока̀тк|а <-ата, -и> СЪЩ ж

1. адвокат ЮР:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за адвокат в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

адвокат Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文