адвокатите в PONS речника

Преводи за адвокатите в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

адвока̀т <-ът, -и> СЪЩ м, адвока̀тк|а <-ата, -и> СЪЩ ж

1. адвокат ЮР:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за адвокатите в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

адвокатите Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文