адвокат в PONS речника

Преводи за адвокат в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

адвока̀т (адвокатка) <-ът, -и> СЪЩ м (f)

1. адвокат ЮР:

Преводи за адвокат в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки

адвокат Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文