патентен в PONS речника

Преводи за патентен в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за патентен в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

патентен Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文