представител в PONS речника

Преводи за представител в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

предста̀вител <-ят, -и> СЪЩ м, предста̀вителк|а <-ата, -и> СЪЩ ж и ЮР, ТЪРГ

Преводи за представител в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

представител Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文