разбира в PONS речника

Преводи за разбира в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

I.разбѝрам нсв, разбера̀ св VERB прх

1. разбирам разг:

II.разбѝрам нсв, разбера̀ св VERB нпрх

III.разбѝрам нсв, разбера̀ св VERB рефл

IV.разбѝрам нсв, разбера̀ св VERB безл разбира се нсв , разбере се св

Вижте също: от

Преводи за разбира в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

разбира Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文