уреждам в PONS речника

Преводи за уреждам в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

урѐждам нсв, уредя̀ св VERB прх

1. уреждам ФИН, ЮР:

Преводи за уреждам в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

уреждам Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文