научен в PONS речника

Преводи за научен в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

научен -но <-ни> ПРИЛ:

  научен (-на)
  Индивидуални преводни двойки

  Преводи за научен в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

  научен Примери от PONS речника (редакционно проверени)

  Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

  Искате ли да добавите дума, израз или превод?

  Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

  Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文