административен в PONS речника

Преводи за административен в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

администратѝв|ен (-на)

административен -но <-ни> ПРИЛ ЮР, ИКОН:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за административен в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

административен Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文