partner в PONS речника

Преводи за partner в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

1. partner ECON (part owner of company):

Преводи за partner в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

partner Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文