партньори в PONS речника

Преводи за партньори в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

партньо̀р <-ът, -и> СЪЩ м, партньо̀рк|а <-ата, -и> СЪЩ ж

Индивидуални преводни двойки

Преводи за партньори в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

партньори Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文