crime в PONS речника

Преводи за crime в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

1. crime LAW:

Преводи за crime в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

crime Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文