partition в PONS речника

Преводи за partition в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

1. partition a. INFOR (divide buildings, rooms):

Преводи за partition в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

partition Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文