командитно в PONS речника

Преводи за командитно в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за командитно в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

командитно Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文