собственик в PONS речника

Преводи за собственик в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

со̀бствени|к <-кът, -ци> СЪЩ м, со̀бственичк|а <-ата, -и> СЪЩ ж и ЮР, ФИН

Преводи за собственик в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

собственик Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文