arbitration в PONS речника

Преводи за arbitration в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

1. arbitration LAW (court of arbitrators):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за arbitration в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

arbitration Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文