submission в PONS речника

Преводи за submission в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

4. submission LAW (presenting for decision or arbitration):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за submission в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

submission Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文