предложение в PONS речника

Преводи за предложение в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

предложѐни|е <-я> СЪЩ ср

Индивидуални преводни двойки

Преводи за предложение в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

предложение Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文