материал в PONS речника

Преводи за материал в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

материа̀л <-ът, -и, бр: -а> СЪЩ м

1. материал (вещество или материя):

2. материал:

3. материал ЛИТ, ИЗК, ПЕчАТ:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за материал в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

материал Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文