законите в PONS речника

Преводи за законите в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

зако̀н <-ът, -и, бр: -а> СЪЩ м ЮР

Индивидуални преводни двойки

Преводи за законите в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

законите Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文