война в PONS речника

Преводи за война в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

войн|а̀ <-а̀та, -ѝ> СЪЩ ж

1. война (въоръжена борба):

Преводи за война в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

война Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文