ниво в PONS речника

Преводи за ниво в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

2. ниво (степен на положение или развитие):

Преводи за ниво в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

ниво Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文