interest във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за interest в Английски»Френски речника

1. interest U (enthusiasm):

3. interest (benefit):

5. interest FIN (accrued monies):

6. interest (share):

1. interest (provoke curiosity, enthusiasm):

interest в PONS речника

Преводи за interest в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. interest no pl (curiosity):

4. interest no pl (cost of borrowing money):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за interest в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

interest Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文