преследвам в PONS речника

Преводи за преследвам в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

преслѐдвам нсв VERB прх

Индивидуални преводни двойки

Преводи за преследвам в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

преследвам Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文