пенсия в PONS речника

Преводи за пенсия в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

пѐнси|я <-ята, -и> СЪЩ ж ЮР, ИКОН

Индивидуални преводни двойки

Преводи за пенсия в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

пенсия Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文