granting в PONS речника

Преводи за granting в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

2. grant (government, authority):

2. grant (transfer legally):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за granting в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки
  дотация ФИН, ЮР

  granting Примери от PONS речника (редакционно проверени)

  Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

  Не намирате дума, израз или превод?

  Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

  Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文