дохода в PONS речника

Преводи за дохода в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

до̀ход <-ът, -и, бр: -а> СЪЩ м ЮР, ФИН

Индивидуални преводни двойки

Преводи за дохода в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

дохода Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文