получавам в PONS речника

Преводи за получавам в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

I.получа̀вам нсв, полу̀ча св VERB прх

II.получа̀вам нсв, полу̀ча св VERB рефл

III.получа̀вам нсв, полу̀ча св VERB безл

Индивидуални преводни двойки

Преводи за получавам в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

получавам Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文