възраст в PONS речника

Преводи за възраст в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

въ̀зраст <-та̀, -и> СЪЩ ж

Индивидуални преводни двойки

Преводи за възраст в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

възраст Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文