книжа в PONS речника

Преводи за книжа в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за книжа в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

книжа Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文