борсови в PONS речника

Преводи за борсови в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

борсов <-и> ПРИЛ ТЪРГ, ФИН:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за борсови в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

борсови Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文