issues в PONS речника

Преводи за issues в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

1. issue a. LAW (problem, topic):

3. issue FIN, ECON (of shares, stamps):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за issues в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

issues Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文